govani-interior-karleah

Karleah-Govani Dental Oshkosh

Karleah is our RDH, registered dental hygienist, at Govani Dental in Oshkosh.