Katelyn – Govani Dental Oshkosh

Katelyn - Govani Dental Oshkosh

Katelyn is a dental assistant in our Oshkosh general dental office.